La missió de l’empresa és garantir i oferir als clients productes d’alta qualitat amb traçabilitat, posant un fort èmfasi en el benestar animal i la sostenibilitat.