ACTIVITAT

ACTIVITAT

ACTIVITAT

Agricultura

Realitzem la sembra de diferents varietats agrícoles a les nostres terres per poder oferir aliment de gran qualitat garantitzada als nostres animals.

Ramaderia

Realitzem l‘engreix de vedells/es, on ens encarreguem de tot el procés des de que arriben a les nostres instal·lacions fins que són venuts als nostres clients.