La dedicació a la recerca, l’èmfasi en el benestar animal i l’ús de tecnologies innovadores fan que l’empresa es distingeixi en la producció de carn bovina.