L’empresa està a la vanguardia en l’adopció de les últimes innovacions tecnològiques i científiques per millorar la producció de carn bovina i el benestar dels animals.