L’empresa assegura el benestar dels animals amb protocols sanitaris rigorosos, una alimentació de primera qualitat i un seguiment constant durant les diverses etapes de vida del bestiar.